Senat Akademik

SENAT POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN

Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi pada POLTEKPAR Medan. Senat POLTEKPAR Medan Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

  1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan POLTEKPAR Medan.
  2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademik.
  3. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan POLTEKPAR Medan.
  4. Memberikan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan Belanja POLTEKPAR Medan yang diajukan oleh Direktur POLTEKPAR Medan.
  5. Menilai pertanggungjawaban Direktur POLTEKPAR Medan atas pelaksanaan akademik dan pengembangan POLTEKPAR Medan yang telah ditentukan.
  6. Merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada POLTEKPAR Medan.
  7. Memberikan pertimbangan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, berkenan dengan calon-calon Pejabat Struktural dan Fungsional.